Anbefalte advokater

Kriteriene for advokater Konvertittstiftelsen anbefaler og samarbeider med er:

  • De må vise ekte engasjement ovenfor konvertitter.
  • De må evne å drive lobbyvirksomhet.
  • De må ha gjennomslagskraft.
  • De må takle media.

Konvertittstiftelsen anbefaler og samarbeider med følgende advokater:

 

Advokat Brynjar Meling har Hekmatara saken.

 

Informasjon

Konvertittstiftelsen ble stiftet som en spontan reaksjon etter den brutale utsendelsen av familien Hekmatara den 15. januar 2014.

Websiden, inkludert denne siden er under utvikling og har flere mangler som vil komme til etter hvert.

Vi kan også komme i skade å skrive feil som vil bli rettet opp straks vi blir oppmerksomme på det. Vi håper på forståelse.